SärFin ry

Särkisalo-Finbyn pitäjäyhdistys SärFin ry toimii alueen eri yhdistysten ja järjestöjen keskinäisenä foorumina. Yhdistys on perustettu vuonna 2000.

SärFin ry edistää alueen toimintaa ja toimii äänitorvena.

SärFin ry ylläpitää Särkisalon www.sarkisalo.fi-verkkosivustoa ja alueen tapahtumakalenteria.

Mikäli sinulla on verkkosivuihin tai tapahtumakalenteriin liittyvää asiaa, ota yhteyttä!