Yhres

Yhres – toiminta on Särkisalokotiyhdistys ry:n erillistoimintaa. Toiminnan tavoitteena on edistää ja ylläpitää kaiken ikäisten asukkaiden, eritoten ikäihmisten, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia sekä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa kehittää ja ylläpitää viihtyisää ja turvallista elinympäristöä maaseudun asukkaille.

Yhres visioi, testaa ja juurruttaa uusia tapoja ratkoa hyvinvointiin liittyviä haasteita maaseudulla. Toiminnassa huomioidaan monialaisuus ja eri sukupolvien yhteisyys.

Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Salon kaupunki.